Komputer Świat Ekspert - Forum: [Java] Prosty kalkulator - Komputer Świat Ekspert - Forum

Skocz do zawartości

Strona 1 z 1

[Java] Prosty kalkulator

#1 Użytkownik nie jest zalogowany   NightTrain 

 • Nowy Uczestnik
 • Grupa: Czytelnicy
 • Postów 303
 • Rejestracja: 24-październik 07

Napisano 13 grudzień 2010, 08:19

Witam!

Napisałem taki prosty programik kalkulator, wszystko działa cacy i wogóle. Chciałbym jednak zastosować w nim klasę dziedziczącą oraz klasę abstrakcyjną- nie wiem chociaż po jednej funkcji dla każdej z tych klas, czy na moim przykładzie moglibyście mi pokazać, gdzie mogę ją zastosować? Nie programuję w Javie,a jest mi to potrzebne.

Wklejam mój kalkulatorek:

public class Calculator extends javax.swing.JFrame {

  /** Creates new form Calculator */
  //zmienne
  double plusminus;
  double firstDouble;
  double secondDouble;
  double totalDouble;

  //sprawdzanie dla przycisnięcia danego buttonika
  int plusClick;
  int minusClick;
  int multiplyClick;
  int divideClick;
  int decimalClick;

  public Calculator() {
    initComponents();
  }

  /** This method is called from within the constructor to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    display = new javax.swing.JTextField();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jButton4 = new javax.swing.JButton();
    jButton5 = new javax.swing.JButton();
    jButton6 = new javax.swing.JButton();
    jButton7 = new javax.swing.JButton();
    jButton8 = new javax.swing.JButton();
    jButton9 = new javax.swing.JButton();
    jButton10 = new javax.swing.JButton();
    clear = new javax.swing.JButton();
    decimal = new javax.swing.JButton();
    plus = new javax.swing.JButton();
    minus = new javax.swing.JButton();
    multiplay = new javax.swing.JButton();
    divide = new javax.swing.JButton();
    posneg = new javax.swing.JButton();
    equals = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Kalkulator v1.0");

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());

    display.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N

    jButton1.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton1.setText("1");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton2.setText("2");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton3.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton3.setText("3");
    jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton4.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton4.setText("4");
    jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton4ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton5.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton5.setText("5");
    jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton5ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton6.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton6.setText("6");
    jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton6ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton7.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton7.setText("7");
    jButton7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton7ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton8.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton8.setText("8");
    jButton8.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton8ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton9.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton9.setText("9");
    jButton9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton10.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    jButton10.setText("0");
    jButton10.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton10ActionPerformed(evt);
      }
    });

    clear.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    clear.setText("C");
    clear.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        clearActionPerformed(evt);
      }
    });

    decimal.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    decimal.setText(".");
    decimal.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        decimalActionPerformed(evt);
      }
    });

    plus.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    plus.setText("+");
    plus.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        plusActionPerformed(evt);
      }
    });

    minus.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    minus.setText("-");
    minus.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        minusActionPerformed(evt);
      }
    });

    multiplay.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    multiplay.setText("x");
    multiplay.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        multiplayActionPerformed(evt);
      }
    });

    divide.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    divide.setText("/");
    divide.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        divideActionPerformed(evt);
      }
    });

    posneg.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    posneg.setText("+/-");
    posneg.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        posnegActionPerformed(evt);
      }
    });

    equals.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
    equals.setText("=");
    equals.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        equalsActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(22, 22, 22)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addComponent(jButton7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jButton4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jButton10, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jButton8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(jButton9, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(multiplay, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jButton5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(jButton6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(minus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(clear, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                  .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(10, 10, 10)
                    .addComponent(equals, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
                  .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(decimal, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                    .addComponent(divide, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))))
          .addComponent(display, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 214, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(plus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addComponent(posneg, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 93, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(20, 20, 20))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(display, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(11, 11, 11)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(plus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(minus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton9, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(multiplay, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton10, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(clear, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(decimal, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(divide, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(10, 10, 10)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(posneg, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(equals, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(12, Short.MAX_VALUE))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 260, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(25, 25, 25)
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(43, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void clearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
   display.setText("");
   decimalClick=0;
  }                   

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   //display.getText(display.getText()+jButton1);
   display.setText(display.getText()+jButton1.getText());
  }                    

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   display.setText(display.getText()+jButton2.getText());
  }                    

  private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   display.setText(display.getText()+jButton3.getText());
  }                    

  private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   display.setText(display.getText()+jButton4.getText());
  }                    

  private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   display.setText(display.getText()+jButton5.getText());
  }                    

  private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   display.setText(display.getText()+jButton6.getText());
  }                    

  private void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   display.setText(display.getText()+jButton7.getText());
  }                    

  private void jButton8ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   display.setText(display.getText()+jButton8.getText());
  }                    

  private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   display.setText(display.getText()+jButton9.getText());
  }                    

  private void jButton10ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   display.setText(display.getText()+jButton10.getText());
  }                     

  private void decimalActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
   if(decimalClick==0){
     display.setText(display.getText()+decimal.getText()); 
     decimalClick=1;
   }
  }                    

  private void posnegActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
   plusminus=(Double.parseDouble(String.valueOf(display.getText())));
   plusminus=plusminus*(-1);
   display.setText(String.valueOf(plusminus));
  }                   

  private void plusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
   firstDouble=(Double.parseDouble(String.valueOf(display.getText())));
   display.setText("");
   plusClick=1;
   decimalClick=0;
  }                  

  private void minusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
   firstDouble=(Double.parseDouble(String.valueOf(display.getText())));
   display.setText("");
   minusClick=1;
   decimalClick=0;
  }                   

  private void multiplayActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   firstDouble=(Double.parseDouble(String.valueOf(display.getText())));
   display.setText("");
   multiplyClick=1;
   decimalClick=0;
  }                     

  private void divideActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
   firstDouble=(Double.parseDouble(String.valueOf(display.getText())));
   display.setText("");
   divideClick=1;
   decimalClick=0;
  }                   

  private void equalsActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
   secondDouble=(Double.parseDouble(String.valueOf(display.getText())));

   if(plusClick>0){
     totalDouble=firstDouble+secondDouble;
     display.setText((String.valueOf(totalDouble)));
     firstDouble=0;
     secondDouble=0;
     plusClick=0;
   }
   if(minusClick>0){
     totalDouble=firstDouble-secondDouble;
     display.setText((String.valueOf(totalDouble)));
     firstDouble=0;
     secondDouble=0;
     minusClick=0;
  }                   
   if(multiplyClick>0){
     totalDouble=firstDouble*secondDouble;
     display.setText((String.valueOf(totalDouble)));
     firstDouble=0;
     secondDouble=0;
     multiplyClick=0;
  }
   if(divideClick>0){
     totalDouble=firstDouble/secondDouble;
     display.setText((String.valueOf(totalDouble)));
     firstDouble=0;
     secondDouble=0;
     divideClick=0;
  }
  }
  /**
  * @param args the command line arguments
  */
  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Calculator().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton clear;
  private javax.swing.JButton decimal;
  private javax.swing.JTextField display;
  private javax.swing.JButton divide;
  private javax.swing.JButton equals;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton10;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JButton jButton4;
  private javax.swing.JButton jButton5;
  private javax.swing.JButton jButton6;
  private javax.swing.JButton jButton7;
  private javax.swing.JButton jButton8;
  private javax.swing.JButton jButton9;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JButton minus;
  private javax.swing.JButton multiplay;
  private javax.swing.JButton plus;
  private javax.swing.JButton posneg;
  // End of variables declaration          

}


Użytkownik NightTrain edytował ten post 14 grudzień 2010, 08:21

0

#0 Bot Reklamowy

 • Grupa: Reklama

#2 Użytkownik nie jest zalogowany   NightTrain 

 • Nowy Uczestnik
 • Grupa: Czytelnicy
 • Postów 303
 • Rejestracja: 24-październik 07

Napisano 14 grudzień 2010, 08:14

zrobiłem drugi plik o nazwie: drugaKlasa:
public class drukaKlasa extends Calculator {
  

}

Chciałbym teraz wykorzystując jakaś zmienną z klasy bazowej "Calculator" stworzyć nowy przycisk np do potęgowania.

Mógłby ktoś pomóc?

Użytkownik NightTrain edytował ten post 14 grudzień 2010, 08:30

0

#0 Bot Reklamowy

 • Grupa: Reklama
Strona 1 z 1


Szybka odpowiedź

  

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox

Hermes  : (19 kwiecień 2015 - 18:07) Mam w cholere płyt po Ekspercie - chce ktoś za symboliczne %%?
wojtek0569  : (26 marzec 2015 - 16:12) Odsyłamy wsztkich na: http://forum.komputerswiat.pl/
Wiciu  : (24 marzec 2015 - 20:44) Nie, smialo mozesz tez spamowac :-) sreacst
Ajgor  : (08 marzec 2015 - 18:30) Czy tego forum nikt nie pilnuje? Nikt nie zauważył, że niejaki EdwinKt zaspamował całe forum jakimiś kiblami?
Ajgor  : (08 marzec 2015 - 18:29) admin
dawido90  : (01 marzec 2015 - 12:22) no ale nic się nie zrobi już
dawido90  : (01 marzec 2015 - 12:22) @sinus, nieda się ukryć. :)
eminem14  : (25 luty 2015 - 17:57) http://forum.ks-ekspert.pl/topic/409990-pytanie-o-programy-z-grupy-acdsee-przegladarki-plikow-graficznych/
eminem14  : (25 luty 2015 - 17:56) Siema, może ktoś pomóc wybrać, który z trzech programów zainstalować: http://forum.ks-ekspert.pl/topic/409990-pytanie-o-programy-z-grupy-acdsee-przegladarki-plikow-graficznych/ ?
Hubot  : (18 luty 2015 - 21:00) Poda ktoś linka?
Hubot  : (18 luty 2015 - 20:59) Zna ktoś stronę oficjalną GG Alice gg:16?
Th0mas  : (18 luty 2015 - 00:03) Witam martwe forum.
sinus86  : (17 luty 2015 - 22:31) kiedyś sporo się tu siedziało
sinus86  : (17 luty 2015 - 22:27) ostatnio szukałem czegoś w google i jeden z pierwszych wyników prowadził do tego forum, wtedy mi się o nim przypomniało
sinus86  : (17 luty 2015 - 22:26) zgadza się ;) ale firefox okazał się sprytniejszy i zapamiętał mi to nowe hasło :D
dawido90  : (13 luty 2015 - 14:32) @sinus86 Czasem nie Ty miałeś zmienić hasło na byle jakie i już się tu nie logować? :D
wojtek0569  : (01 luty 2015 - 16:46) Niedługo to forum zostanie połączone z forum.komputerswiat.pl
wojtek0569  : (01 luty 2015 - 16:46) Nie dało się upilnować bootów ponieważ jest ich zbyt dużo.
strefacst  : (28 styczeń 2015 - 22:09) chyba nawet redakcja tu nie bywa skoro porno od 14 stycznia tu leży
strefacst  : (28 styczeń 2015 - 22:07) zarejestrowałem się tu w 2003 r. i pamiętam że na tym forum godzinami się siedziało. pamiętało się adminów i moderatorów. a teraz tu tak nic nie ma.
Rozszerz pole shoutboxa

DIGDIP